Darmowa dostawa od 40,00 PLN
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Wysyłka

W euroshop24h.pl oferujemy Państwu następujące formy wysyłki:


InPost Paczkomaty 24/7 w cenie 13,99 zł

Orlen Paczka w cenie 9,99 zł

InPost Kurier od 14,49 zł


Oferujemy DARMOWĄ DOSTAWĘ  dla zamówień powyżej 399 zł 


Odbiór osobisty:

 

Punkt Odbioru Kretomino k/Koszalina 

Grzybowa 11, 75-900 Kretomino,  Polska 

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 7 do 15

 

Regulamin promocji ,,Darmowa dostawa od 399 zł”

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Darmowa dostawa od 399zł”.

2. Organizatorem promocji jest firma Euroshop Trade Sp. z o.o., ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk, NIP 5833493058. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego euroshop24h.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja jest ważna do odwołania.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie zamówienia na kwotę minimum 399 zł/brutto.

5. Promocja dotyczy obniżenia ceny dostawy pierwszej paczki do 28 kg w przypadku przewoźnika InPost Kurier oraz 23 kg w przypadku Paczkomatów InPost 24/7. Każda następna paczka powyżej wskazanej wagi będzie płatna zgodnie z obecnie obowiązującym cennikiem.

6. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.

7. Promocja nie dotyczy obniżenia cen zakupionych produktów.

8. Promocja nie dotyczy formy płatności za pobraniem.

9. Promocja dotyczy form dostawy: InPost Kurier oraz Paczkomaty InPost 24/7. 

10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez klienta z promocji, organizator zrealizuje zamówienie klienta z obniżoną ceną przesyłki (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie klienta, klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z promocji.

13. Promocja kierowana jest do klientów sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://euroshop24h.pl/pl/terms.html

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail info@euroshop24h.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

17. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji, przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania promocji, zmiana sposobu przeprowadzania promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

18. W przypadku dokonania zmiany w regulaminie, organizator udostępni tekst jednolity regulaminu poprzez jego publikację w sklepie. Zmiana regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach promocji przed dokonaniem zmiany.

19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://euroshop24h.pl/pl/terms.html oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


pixel